Optreedatums – 2019 – Dates of performance

 

Die Eisteddfod bestuur behou die reg voor om datums en lokale te verander.
The Eisteddfod committee reserves the right to change dates and venues.

***Please take note of the venue change for Drama Individual English Grade 8 to Grade 12 – Edited 27 May 2019***

Vir datums en tye, kliek hier – For dates and times, click here

DRAMA INDIVIDUELE AFDELINGS
DRAMA INDIVIDUAL SECTIONS
DATE / DATUM VENUE / LOKAAL
LSEN 28 August 2019 Kempton Park Primary
Pre-Primêr Afrikaans 27-29 & 31 May 2019 NG Kerk Birchleigh
Afrikaans Gr 1 22 – 26 July 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Afrikaans Gr 2 6 & 13 – 16 August 2019 Laerskool Edleen
Afrikaans Gr 3 5 – 8 & 12 & 13 August 2019 NG Kerk Birchleigh
Afrikaans Gr 4 3 – 6 & 10 September 2019 Laerskool Edleen
Afrikaans Gr 5 9 – 13 September 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Afrikaans Gr 6 22 – 27 July 2019 NG Kerk, Edleen
Afrikaans Gr 7 2 – 6 September 2019 Laerskool Brentwoodpark
Afrikaans Gr 8-12 12 – 17 August 2019 Hoërskool Kempton Park
     
Pre-Primary English 10 – 13 June 2019 NG Kerk Birchleigh
English Gr 1 2 – 6 September 2019 Laerskool Kreft Primary
English Gr 2 26 – 30 August 2019 Kempton Park Primary
English Gr 3 19 & 22 – 26 July 2019 Maranatha Christian School
English Gr 4 12 – 14 August 2019 Aston Manor Primary School
English Gr 5 12 – 17 August 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
English Gr 6 19 – 23 August 2019 Laerskool Brentwood Park
English Gr 7 19 – 23 August 2019 Aston Manor Primary School
English Gr 8-12 15 – 20 July 2019
22 – 26 July 2019
Week 1 – Gereformeerde Kerk, Hugget Street            

Week 2 – Hoërskool Birchleigh

ANDER AFDELINGS OTHER SECTIONS  
Tonele / Plays 19 July 2019 Hoërskool Kempton Park
Onvoorbereide Drama Groepe – Afr 31 May & 1 June 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Unprepared Drama Groups – Eng 7 & 8 June 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Voorbereide Drama Groepe
Prepared Drama Groups
13 & 14 September 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Samesprake / Dialogues 7 September 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Spreekkoor / Choral Verse 1 August 2019 Curro Serengeti
Instrumentaal Afdeling
Instrumental Section
17, 24, 31 August & 7 September 2019 Laerskool Kruinsig
Vokaal Pre-Primêr
Vocal Pre-Primary
24 July 2019 NG Kerk, Birchleigh
Vokaal Laerskool
Vocal Primary School
22 – 27 July 2019 NG Kerk, Birchleigh
Vokaal Hoërskool
Vocal High School
22 – 27 July 2019 NG Kerk, Birchleigh
Koor Cantare / Choir Cantare 31 July 2019 Curro Serengeti
Revue 2 August 2019 Hoërskool Jeugland
Model / Modelling 23 & 24 August 2019 Gereformeerde Kerk, Hugget Street
Dans / Dance 30 & 31 August 2019 Curro Serengeti
Ballet 11, 12 & 13 June 2019 NG Kerk, Kempton Kruin
Visuele Kuns / Fine Arts Section 13 June 2019 Maranatha Christian School
Skryfkuns / Creative Writing 13 June 2019 Maranatha Christian School
Fotografie / Photography 13 June 2019 Maranatha Christian School
Opgedateer – 2019-06-03 – Updated